Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025”
Ngày cập nhật 05/11/2019

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1447/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025”; theo đó:

            Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025”. Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức tham gia góp ý cho đề án.

            Văn bản tham gia góp ý cho dự thảo đề án gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ; địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, thành phố Huế) trước ngày 20 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Giang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 756 khách