Tìm kiếm tin tức
Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Nắng
Ngày cập nhật 23/04/2019

          Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Hoa Nắng;

         Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Hoa Nắng theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Sở Nội vụ kính đề nghị quý cơ quan thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ nêu trên, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 26/4/2019 (đồng thời gửi về địa chỉ mail hvnbich.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

          Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 36 khách