Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ
Ngày cập nhật 28/12/2020

Sở Nội vụ đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến.

Gồm các tài liệu sau:

1. Chương trình Hội nghị;

2. Báo cáo Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ;

3. Phụ lục.Toàn văn các văn bản đính kèm dưới đây:
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 222 khách