Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021
Ngày cập nhật 26/10/2021

Thực hiện Quyết định số 2547 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên lên chuyên viên và tương đương năm 2021;

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1288/SNV-TCCC về việc nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên lên chuyên viên và tương đương năm 2021.

Hồ sơ dự thi gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/11/2021; quá thời hạn này, đơn vị, địa phương nào không gửi hồ sơ dự thi hoặc hồ sơ không đảm bảo quy định, xem như không có nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên lên chuyên viên và tương đương năm 2021.

Xem nội dung Công văn tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 98 khách