Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 39, năm 2018 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Bạch Chơn Đông
Phó Giám đốc
Phan Lương
Phó Giám đốc
Phan Thị Hồng Loan
Thứ hai
24/09/2018
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Dự lớp BDNV cấp phòng
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
25/09/2018
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
26/09/2018
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Làm việc với Thanh tra tỉnh
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Dự HN sơ kết ngày BPTD
Thứ năm
27/09/2018
Thứ sáu
28/09/2018
Thứ bảy
29/09/2018
Chủ nhật
30/09/2018

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.279.538
Truy cập hiện tại 47 khách