Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 11, năm 2019 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Bạch Chơn Đông
Phó Giám đốc
Phan Lương
Phó Giám đốc
Phan Thị Hồng Loan
Phó văn phòng
Trần Như Đăng Tuyên
Thứ hai
18/03/2019
Sáng: Dự HN cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự HN cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
Chiều: Công bố QĐ thanh tra công tác NV tại BQL KKTCN tỉnh
Sáng: Dự HN cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
19/03/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
20/03/2019
Sáng: Dự họp đề án CA chính quy đảm nhận nv CA cấp xã
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Làm với Sở TT&TT
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Dự lễ truy tặng DH BMVNAH
Thứ năm
21/03/2019
Thứ sáu
22/03/2019
Thứ bảy
23/03/2019
Chủ nhật
24/03/2019

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 180 khách