Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 2, năm 2019 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Bạch Chơn Đông
Phó Giám đốc
Phan Lương
Phó Giám đốc
Phan Thị Hồng Loan
Thứ hai
14/01/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Dự KG lớp BD Công chức cấp xã
Chiều: Dự HN Tổng kết Sở Tư pháp
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
15/01/2019
Sáng: Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành NVSáng: Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành NV
Chiều: Dự HN tổng kết tại TTBTDTCĐ Huế
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành NV
Thứ tư
16/01/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp BCĐ Thi hành án Dân sự
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
17/01/2019
Sáng: Dự HN CBCC, NLĐ
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự HN CBCC, NLĐ
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
18/01/2019
Thứ bảy
19/01/2019
Chủ nhật
20/01/2019

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.345.625
Truy cập hiện tại 63 khách