Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 28, năm 2019 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Bạch Chơn Đông
Phó Giám đốc
Phan Lương
Phó Giám đốc
Phan Thị Hồng Loan
Thứ hai
15/07/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
16/07/2019
Sáng: Dự HN trực tuyến sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự HN trực tuyến sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự HN trực tuyến sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
17/07/2019
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Báo cáo phương án điều chỉnh địa giới HC TP Huế
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
18/07/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Dự họp duyệt NN,NS Đại hội LHTN Việt Nam
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
19/07/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
20/07/2019
Chủ nhật
21/07/2019

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.410.569
Truy cập hiện tại 6 khách