Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 37, năm 2019 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Bạch Chơn Đông
Phó Giám đốc
Phan Lương
Phó Giám đốc
Phan Thị Hồng Loan
Thứ hai
16/09/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
17/09/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc với UBND TX Hương Trà về công tác CCHC
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
18/09/2019
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Kiểm tra CCHC tại huyện Quảng Điền
Thứ năm
19/09/2019
Thứ sáu
20/09/2019
Thứ bảy
21/09/2019
Chủ nhật
22/09/2019

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.429.111
Truy cập hiện tại 74 khách