Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 46, năm 2018 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Bạch Chơn Đông
Phó Giám đốc
Phan Lương
Phó Giám đốc
Phan Thị Hồng Loan
Thứ hai
12/11/2018
Sáng: Họp giao ban
Chiều: Công bố QĐ BN GĐ TT TGPL
Sáng: Họp giao ban
Chiều: Họp về quỹ ĐTPT
Sáng: Họp giao ban
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
13/11/2018
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp rà soát, hướng dẫn TL kiểm chứng chấm điểm CCHC
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp rà soát, hướng dẫn TL kiểm chứng chấm điểm CCHC
Thứ tư
14/11/2018
Sáng: Làm việc với phân viện HVHCQG
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Làm việc với đoàn kiểm tra GDQPAN
Chiều: Làm việc về Hội CTĐ
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
15/11/2018
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Lấy phiếu tín nhiệm BNL Chi cục trưởng CCPCTNXH
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
16/11/2018
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: - Dự ra mặt Cục QLTT TTH
- Dự BG lớp lãnh đạo cấp phòng
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
17/11/2018
Chủ nhật
18/11/2018

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.309.814
Truy cập hiện tại 18 khách