Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý Đề án đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Ngày cập nhật 28/08/2019

          Theo đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tại Tờ trình số 526/TTr-BTDT ngày 19/8/2019 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

          Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị liên quan có ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/9/2019 (đồng thời gửi qua địa chỉ mail: pdqhung.snv@thuathienhue.gov.vn) để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

          (Có đề án kèm theo)

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 786 khách