Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo Quy chế
Ngày cập nhật 16/03/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị các giải pháp đẩy mạnh hoạt động về Đào tạo nghề-Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề phổ thông đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện;

Để tiếp tục hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi về hộp thư công vụ: tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 22/3/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Sau thời gian nêu trên, nếu các đơn vị, địa phương không tham gia ý kiến vào dự thảo thì xem như đồng ý với nội dung dự thảo của Sở Nội vụ.

Kính đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 821 khách