Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày cập nhật 14/11/2014

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số  1236 /QĐ-SNV Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1236 /QĐ-SNV ngày 25  tháng 10  năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

1

Quyết định công bố

Tải về

2

Lĩnh vực tổ chức, biên chế

Tải về

3

Lĩnh vực công chức, viên chức

Tải về

4

Lĩnh vực xây dựng chính quyền

Tải về

5

Lĩnh vực Văn thư Lưu trữ

Tải về
6

Các Quy trình hệ thống

Tải về

 

Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 250 khách