Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 14/11/2014

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 602/QĐ-SNV về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-SNV ngày 27  tháng 6  năm 2023 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

1

Quyết định công bố

Tải về

2

Lĩnh vực tổ chức, biên chế

Tải về

3

Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ

Tải về

4

Lĩnh vực Công tác thanh niên

Tải về

5

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

Tải về
6

Lĩnh vực Lưu trữ

Tải về
7 Các quy trình hệ thống Tải về
8 Các Quy trình Nội bộ Tải về

 

Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.045.241
Truy cập hiện tại 45 khách