Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC tỉnh năm 2024
Ngày cập nhật 05/06/2024
Sáng kiến CCHC

Ngày 01/6/2024, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND Sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

 

Xét đề nghị của các thành viên Ban Tổ chức Hội thi, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, Mục II như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại:

- Các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp;

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- UBND các xã, phường, thị trấn.”

2. Sửa đổi khoản 2, Mục III như sau:

“2. Hình thức dự thi: Thi trắc nghiệm trên nền tảng số Hue-S được công bố kết quả và trao giải từng đợt.”

3. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 7, khoản 2, Mục V như sau:

“- Khối cấp xã gồm có 09 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 03 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 05 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Các nội dung khác của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 không thay đổi./.

(Chi tiết có File đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 123 khách