Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả đánh giá chi tiết công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Ngày cập nhật 04/01/2024
Tặng bằng khen cho 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023

Sáng ngày 03/1, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2024, UBND tỉnh đã Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2023. Đây là năm thứ 9 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với các cơ quan cấp sở và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong việc đẩy mạnh CCHC, hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Năm 2023, công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. UBND tỉnh đã phân công tổ chức, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC.  Theo đó, công tác CCHC ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tổ chức triển khai một cách tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các nhiệm vụ trong Chương trình CCHC gắn với phát triển chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh đã thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra, các văn bản chỉ đạo thực hiện được ban hành và triển khai kịp thời. Trung tâm điều hành UBND tỉnh, các Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và cấp huyện, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh vận hành có hiệu quả; cơ sở hạ tầng thông tin bước đầu được đầu tư hiện đại… 

Có thể nói, việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã hàng năm cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện cải cách hành chính ngày một hoàn thiện hơn./.

(Xem chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 713 khách