Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc triển khai Văn bản số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 của Thanh tra Chính phủ
Ngày cập nhật 30/01/2023
văn bản mới

Sở Nội vụ nhận được Văn bản số 455/UBND-TTr của UBND tỉnh  ngày 16/01/2023 của về việc triển khai Văn bản số 45/TTCP-C.IV  ngày 10/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão (Văn bản điện tử đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 120 khách