Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/03/2023

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển dụng công chức cấp xã là khâu đầu tiên, giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến chất lượng hoạt động quản lý cán bộ, công chức nói riêng, hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương nói chung. Do đó, tuyển dụng công chức cấp xã là vấn đề rất quan trọng, thực hiện tốt công tác này, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh sẽ lựa chọn được những người có trình độ, năng lực, phẩm chất, góp phần xây dựng một đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ở địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vì lý đó, ngày 14/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
(file Quyết định và quy chế kèm theo)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 95 khách