Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026
Ngày cập nhật 05/12/2022

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 418/KH-UBND 01/11/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030;

Để triển khai và thực hiện hiệu quả về công tác thanh niên tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, ngày 28/11/2022 Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

 

Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Thanh Hoài - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tham gia ký kết

Tại buổi ký kết, có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2026 gồm một số nội dung phối hợp như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở.

3. Đánh giá tình hình thanh niên, giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 123 khách