Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ
Ngày cập nhật 07/02/2023

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNV về việc Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

 

            Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ từ Trung ương đến địa phương. Danh mục vị trí việc làm được quy định tại thông tư gồm:

            1. Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý:

             - Giám đốc;
             - Phó Giám đốc;
             - Trưởng phòng;
             - Phó Trưởng phòng.
             2. Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ:
             - Lưu trữ viên chính;
             - Lưu trữ viên;
             - Lưu trữ viên trung cấp.
            Bản mô tả công việc và khung năng lực của các vị trí việc làm được quy định cụ thể tại các phụ lục đính kèm của Thông tư, với các nội dung như: Mục tiêu vị trí việc làm; Các công việc và tiêu chí đánh giá; Các mối quan hệ trong công việc; Phạm vi quyền hạn; Các yêu cầu về trình độ, năng lực...
   Thông tư 14/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Chi tiết Thông tư số 14/2022/TT-BNV xin mời xem tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
XH
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 124 khách