Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/04/2021

                 Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành Quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

               Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 và bãi bỏ các Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 70/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

              Nội dung chi tiết Quyết định tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Xuân Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 125 khách