Tìm kiếm tin tức
Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/11/2018

     Chiều ngày 8/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cùng các thành viên trong Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã làm việc với đoàn.

     Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh các phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cùng với đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành phát động đã được tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động tham gia.
     Theo đó, việc thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, đến nay toàn tỉnh đã có 30/104 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỉ lệ 28,85%), phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được tỉnh triển khai đồng bộ các hoạt động nên đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch phân công 57 sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, trường học giúp đỡ 19 xã có tỉ lệ hộ nghèo cao trên 25% ở 2 huyện miền núi A Lưới và Nam Đông; sau hơn 1 năm thực hiện, với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đến tận tay hộ nghèo, đến nay những xã có tỉ lệ hộ nghèo cao đã giảm đáng kể. 
     Về công tác khen thưởng, Tỉnh đã bám sát các hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, trong đó tập trung vào đối tượng là người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân. Trong năm 2017, tỉ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp như: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đạt 71,4%, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đạt 65,2%, đề nghị khen cao trên 42%. Trong 6 tháng đầu năm 2018, số lượng khen thưởng người lao động trực tiếp như: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đạt 42%, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đạt 58,5%, khen thưởng đột xuất đạt 56%...Để giúp cho tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Trung ương quan tâm hơn nữa việc giải quyết khen thưởng tồn đọng kháng chiến và cấp đổi hiện vật; đồng thời thống nhất hình thức hỗ trợ chuyển giao xây dựng mô hình điểm trên các lĩnh vực phong trào thi đua ở các địa phương. 
Toàn cảnh buổi làm việc
     
     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế; những kết quả mà tỉnh đạt được không chỉ tạo niềm tin cho cán bộ và nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với công tác thi đua, khen thưởng.
     Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất hơn nữa, nhất là công tác khen thưởng cần phải khen cho đúng và trúng, có như vậy mới thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cần tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác khen thưởng cũng như nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng.
     Để phong trào thi đua của tỉnh chuyển biến mạnh mẽ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho rằng, các tổ chức đoàn thể cần chủ động cụ thể hóa các phong trào thi đua vào thực chất và kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đồng thời quan tâm việc tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào các phong trào thi đua phù hợp với các phong trào thi đua của cấp, ngành và tổ chức mình...

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 123 khách