Tìm kiếm tin tức
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Ngày cập nhật 09/05/2018

     Sáng ngày 08/5/2018, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các Khối thi đua năm 2018

     Tại buổi tập huấn, hội nghị đã được nghe truyền đạt, phổ biến những nội dung mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
     Cũng tại buổi tập huấn, những vướng mắc về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cũng như về quy trình, thủ tục khi triển khai áp dụng tại các địa phương, đơn vị được Ban Tổ chức giải đáp.
     Thông qua Hội nghị, các cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị sẽ nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
     Một số hình ảnh buổi tập huấn:
Đồng chí Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

TĐKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 111 khách