Tìm kiếm tin tức
Góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh về công tác lưu trữ
Ngày cập nhật 19/09/2023

          Sở Nội vụ xây dựng dự thảo các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh và Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

 

          Để hoàn thiện dự thảo Quyết định về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc diện lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tham gia góp ý đối với nội dung các dự thảo (có dự thảo các Quyết định kèm theo).

          Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02 tháng 10 năm 2023 (sau thời gian này, các cơ quan, tổ chức, địa phương không tham gia góp ý thì xem như thống nhất với dự thảo) để tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định ban hành.

         Chi tiết dự thảo quyết định và các văn bản liên quan xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 96 khách