Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày cập nhật 13/04/2023

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 (không có đơn phúc khảo); Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Chi tiết xem nội dung Thông báo và Danh sách tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
HXTH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 120 khách