Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn phạm vi ôn tập phỏng vấn kiểm tra sát hạch vòng 2
Ngày cập nhật 29/03/2023

Thực hiện Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh hướng dẫn Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kiểm tra sát hạch vòng 2 theo các phụ lục đính kèm (từ Phụ lục 1 đến phụ lục 14)

Chi tiết xem nội dung Công văn tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 103 khách