Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước
Ngày cập nhật 30/12/2022

Ngày 29/12, Bộ Nội vụ đã chính thức khai trương và đưa Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi vào hoạt động. CSDL quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về CBCCVC trên cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương nhấn nút khai trương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chuẩn bị nhấn nút khai trương

Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương, CSDL quốc gia về CBCCVC là một trong những CSDL được đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, trung thực về đội ngũ CBCCVC trên cả nước, phục vụ công tác quản lý biên chế và công tác quản lý, sử dụng CBCCVC. Tại Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã nhấn mạnh vai trò của Bộ Nội vụ trong việc chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về CBCCVC; kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định nhiệm vụ xây dựng CSDL quốc gia về CBCCVC là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, không chỉ của Bộ Nội vụ mà còn của tất cả các Bộ, ban ngành và địa phương. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu nhấn nút khai trương

Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Trong đó, việc xây dựng CSDL quốc gia về CBCCVC là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, nhằm thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.


Để triển khai nhiệm vụ quan trọng này, sau gần 2 năm chuẩn bị, tháng 5/2022, Bộ Nội vụ đã ký kết chương trình hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, nắm giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Vinh dự được Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai, vận hành Hệ thống CSDL quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước, kể từ lúc nhận nhiệm vụ đến nay, trong khoảng thời hơn 6 tháng, Tập đoàn VNPT đã khẩn trương tổ chức dự án. Trong quá trình thực hiện dự án VNPT đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ và sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong Bộ Nội vụ như Vụ Công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ; Trung tâm Thông tin về hạ tầng, kết nối; Văn phòng Bộ về chính sách, văn bản,… để thiết kế, phát triển phần mềm và lắp đặt, vận hành thiết bị hạ tầng để cung cấp Hệ thống CSDL quốc gia về CBCCVC.

Bằng kinh nghiệm triển khai thành công CSDL quốc gia về dân cư, các dự án Trục liên thông văn bản quốc gia cũng như các dự án lớn khác của Chính phủ, VNPT đã triển khai các giải pháp kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin phù hợp nhất cho dự án. Đặc biệt là việc xây dựng và triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư, việc tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư để đồng bộ với dữ liệu CBCCVC đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Đến thời điểm này, CSDL quốc gia về CBCCVC đã hoàn thành xong các giai đoạn thiết kế, xây dựng phần mềm, lắp đặt thiết bị hạ tầng, cài đặt hệ thống, đào tạo và triển khai trên phạm vi toàn quốc (96 Bộ, ngành, địa phương). Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp triển khai thí điểm tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bến Tre để làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, danh mục dữ liệu dùng chung và biểu mẫu. 

Sau khi tiến hành đào tạo, tập huấn trên toàn quốc, hệ thống bắt đầu triển khai chính thức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022 và đến thời điểm này đã tích hợp, đồng bộ được dữ liệu của 35 Bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia và CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. Cùng với đó, Bộ Nội vụ được sự phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các Bộ, ngành, địa phương còn lại cũng như đồng bộ bổ sung, làm giàu dữ liệu để đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia được đầy đủ, cập nhật theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu 

Có thể nói, việc triển khai thành công CSDL quốc gia về CBCCVC là chìa khóa để Bộ Nội vụ tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, chính sách và quản lý biên chế, quản lý, sử dụng CBCCVC trên toàn quốc. Đây cũng là một trong những tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.  


Trong thời gian tới, CSDL quốc gia về CBCCVC sẽ được khai thác trên phạm vi toàn quốc, phuc vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống. Để thực hiện được mục tiêu đó, CSDL quốc gia về CBCCVC cần sự đồng bộ và thống nhất trên toàn quốc, dữ liệu cần cập nhật thường xuyên, có sự kết nối mọi lúc, mọi nơi, giữa tất cả các cơ quan, ban ngành, địa phương và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CSLD về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sử dụng có hiệu quả dữ liệu thông tin về CBCCVC. Theo đó, không chỉ đòi hỏi cơ sở hạ tầng, năng lực cũng như kinh nghiệm rất lớn của nhà cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn cần sự tham gia triển khai tích cực của toàn ngành Nội vụ và sự chung tay góp sức của các Bộ, ban, ngành, địa phương.

                                                                                                                                                    Theo:  moha.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 206 khách