Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nhâm Dần
Ngày cập nhật 25/01/2022

Ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số: 734/UBND-TĐKT về việc triển khai Công văn số 100/TTCP-C.IV ngày 18/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm dần 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung tại Văn bản nêu trên; đăng tải lên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp Thanh Tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương và địa phương.

Giao Thanh Tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Văn bản nêu trên, báo cáo Thanh Tra Chính phủ trước ngày 09/02/2022.

Toàn bộ văn bản ở file đính kèm: 

 

 

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 106 khách