Tìm kiếm tin tức
Thông tin đơn vị
Ngày cập nhật 19/02/2019

GII THIU CHUNG
Địa chỉ cơ quan: Số 09 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: Tổng đài 0234.3826833 - 3830151
Fax: 0234.3848018
Email: snv@thuathienhue.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐC

 

       
     

GIÁM ĐỐC

BẠCH CHƠN ĐÔNG

   
     
   

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN LƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN MINH LONG

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN MINH

           
           

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

   

1. Văn phòng S:

   

Chánh Văn phòng

   

 Lê Phú Ánh

Phó Chánh Văn phòng:

    Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chánh Văn phòng:

    Phan Thị Quyên

2. Thanh tra S:

   

Chánh Thanh tra: 

   

Trương Văn An

3. Phòng Ci cách hành chính

   

Trưởng phòng:

    Lê Minh Cường

Phó Trưởng phòng:

   

Đ Hu Dũng  

Phó Trưởng phòng:    

Trn Minh Phương

4. Phòng Tổ chức - Công chc, viên chức

   

Trưởng phòng: 

   

Hoàng Minh Trí

Phó Trưởng phòng:

   

Phm Quang B

       

5. Phòng Xây dng chính quyn và Công tác thanh niên

   
Trưởng phòng    

Đặng Sĩ Thọ

Phó Trưởng phòng:

   

Hà Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng:    

Hà Cao Cường

6. Ban Thi đua - Khen thưởng

   

Trưởng ban : 

   

Phan Đỗ Quốc Hùng

 Phó Trưởng ban :

   

Đoàn Trọng Minh

Phó Trưởng ban :    

Nguyễn Thị Hoài Phương

7. Ban Tôn giáo

   

  Trưởng ban :

   

Nguyễn Văn Lập

Phó Trường ban:    

Dương Tuấn

Phó Trường ban:    

Võ Hồng Việt

8. Chi cc Văn thư - Lưu tr

   

Chi cục trưởng: 

   

Nguyn Tt Thng

Chi cục phó:

   

Nguyễn Th Quỳnh Hương

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

   

Nguyn Th Kiều Anh

PGĐ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

    Lê Thị Hồng Phương

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 551 khách