Tìm kiếm tin tức
Thông tin đơn vị
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về việc hợp nhất các phòng...

GII THIU CHUNG
Địa chỉ cơ quan: Số 09 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: Tổng đài 0234.3826833 - 3830151
Fax: 0234.3848018
Email: snv@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 13 khách