Tìm kiếm tin tức

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
159 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
10/2019/TT-BNV02/08/201920/09/2019xHướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
03/2019/TT-BNV02/08/201920/09/2019xSửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
13/2019/QÐ-UBND13/03/201925/03/2019xVề việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
01/2019/TT-BNV24/01/201910/03/2019xQuy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
02/2019/TT-BNV24/01/201910/03/2019xQuy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
2847/QÐ-UBND07/12/201807/12/2018xPhê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
14/2018/TT-BNV03/12/201820/01/2019xSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
66/2018/QÐ-UBND22/11/201805/12/2018xBan hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh
2187/QÐ-UBND04/10/201804/10/2018xVề việc phê duyệt Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”
24/2018/QÐ-UBND12/04/201825/04/2018xVề việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
24/2018/QÐ-UBND12/04/201825/04/2018xVề việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
100/2017/QÐ-UBND09/12/201720/12/2017xBan hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1788/QÐ-SNV24/11/201724/11/2017xBan hành Quy chế vận hành Trang thông tin điện tử và các dịch vụ công của Sở Nội vụ trên mạng Internet
1789/QÐ-SNV24/11/201724/11/2017xV/v Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
2709/QÐ-UBND17/11/201717/11/2017xBan hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
2651/QÐ-UBND09/11/201709/11/2017xVề việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2642/QÐ-UBND07/11/201707/11/2017xBan hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
2124/QÐ-UBND14/09/201714/09/2017xVề việc quy định mức phụ cấp đối với Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công
05/2017/TT-BNV15/08/201702/10/2017xThông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
24/2017/QÐ-UBND04/05/201715/05/2017xBan hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 55 khách