Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
182 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
324/QÐ-SNV18/03/202118/03/2021xV/v Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh Sở Nội vụ
327/KH-SNV18/03/202118/03/2021xKế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước
154/2020/NÐ-CP31/12/202031/12/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
143/2020/NÐ-CP10/12/202010/12/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
6/2020/TT-BNV02/12/202020/01/2021xBan hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
138/2020/NÐ-CP27/11/202001/12/2020xQuy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
3/VBHN-BNV09/11/202009/11/2020xNghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
1/VBHN-BNV28/10/202028/10/2020xQuy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
4/2020/TT-BNV13/10/202001/12/2020xquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
115/2020/NÐ-CP25/09/202029/09/2020xQuy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NÐ-CP18/09/202020/09/2020xVề việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
108/2020/NÐ-CP14/09/202025/11/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
107/2020/NÐ-CP14/09/202025/11/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
106/2020/NÐ-CP10/09/202015/11/2020xVị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
106/2020/NÐ-CP10/09/202015/11/2020xVề vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
90/2020/NÐ-CP13/08/202020/08/2020xVề đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
3/2020/TT-BNV21/07/202005/09/2020xQuy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
02/2020/TT-BNV14/07/202001/09/2020xsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
01/2020/TT-BNV16/04/202015/06/2020xBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
93/2019/NÐ-CP25/11/201915/01/2020xVề tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 253 khách