Tìm kiếm tin tức

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
173 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
115/2020/NÐ-CP25/09/202029/09/2020xQuy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NÐ-CP18/09/202020/09/2020xVề việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
108/2020/NÐ-CP14/09/202025/11/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
107/2020/NÐ-CP14/09/202025/11/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
106/2020/NÐ-CP10/09/202015/11/2020xVị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
106/2020/NÐ-CP10/09/202015/11/2020xVề vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
90/2020/NÐ-CP13/08/202020/08/2020xVề đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
3/2020/TT-BNV21/07/202005/09/2020xQuy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
02/2020/TT-BNV14/07/202001/09/2020xsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
01/2020/TT-BNV16/04/202015/06/2020xBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
93/2019/NÐ-CP25/11/201915/01/2020xVề tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
14/2019/TT-BNV15/11/201901/01/2020xQuy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
13/2019/TT-BNV06/11/201925/12/2019xHướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
12/2019/TT-BNV04/11/201901/01/2020xQuy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
03/2019/TT-BNV02/08/201920/09/2019xSửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
10/2019/TT-BNV02/08/201920/09/2019xHướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
13/2019/QÐ-UBND13/03/201925/03/2019xVề việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
01/2019/TT-BNV24/01/201910/03/2019xQuy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
02/2019/TT-BNV24/01/201910/03/2019xQuy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
2847/QÐ-UBND07/12/201807/12/2018xPhê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456789

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 194 khách