Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến dự thảo quy định giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/05/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/05/2017
Xem góp ý
2Lấy ý kiến dự thảo quy định giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công cấp huyện
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/05/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/05/2017
Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo quy định giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại UBND cấp xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/05/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/05/2017
Xem góp ý
4Góp ý dự thảo Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại của UBND cấp xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/07/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/07/2017
Xem góp ý
5Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/08/2017
Xem góp ý
6Lấy ý kiến dự thảo Đề án cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/06/2018
Xem góp ý
7Góp ý dự thảo Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/06/2019
Xem góp ý
8Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/06/2019
Xem góp ý

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.074.291
Truy cập hiện tại 65 khách