Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019
Ngày cập nhật 29/03/2019

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế lập danh sách đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh theo quy định

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 664 khách