Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019
Ngày cập nhật 20/02/2020

Ngày 22/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019.

Xem nội dung Quyết định theo file đính kèm.

Phòng TC-CCVC

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 656 khách