Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019
Ngày cập nhật 17/12/2019

Ngày 16/12/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1665/SNV-TCCC về việc nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019;

Hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019, bao gồm:

1. Đơn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính;

2. Đối với công chức, nộp Bản sơ yếu lý lịch công chức (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

Đối với viên chức, nộp Bản sơ yếu lý lịch của viên chức (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ), có xác nhận của cơ quan sử dụng viên chức;

3. Bản nhận xét, đánh giá năm 2018 của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức; hoặc Bản nhận xét, đánh giá 03 (ba) năm 2016, 2017 và 2018 của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức;

4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên hoặc một trong các bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.

5. Về ngoại ngữ:

Một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về ngoại ngữ; bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập bằng tiếng nước ngoài (đối với trường hợp miễn thi ngoại ngữ); bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 15/4/2011 trở lại đây; bằng tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây; chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức, viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; chứng chỉ trình độ C của một trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

6. Về tin học:

Một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên; chứng chỉ tin học với trình độ tương đương trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; chứng chỉ Tin học ứng dụng A trở lên.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

8. Bản photo quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch và quyết định lương hiện hưởng. Trường hợp cán bộ, công chức được luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo cấp xã thì có quyết định của cấp có thẩm quyền về luân chuyển cán bộ;

9. Quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc văn bản xác nhận tham gia đề án, đề tài đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

Hồ sơ dự thi gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2019.

Xem nội dung Công văn theo file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 687 khách