Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thi nâng ngạch
     Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính...
Để cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi được thuận lợi, an toàn trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung phòng chống dịch cúm do Covid - 19; Sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên...
Ngày 22/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019. Xem nội dung Quyết định theo...
Ngày 22/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên...
Ngày 16/12/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1665/SNV-TCCC về việc nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019; Hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên...
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân...
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.074.291
Truy cập hiện tại 61 khách