Tìm kiếm tin tức

Góp ý dự thảo Quyết định đánh giá, xếp hạng công tác CCHC cấp xã
Ngày cập nhật 15/08/2019
Góp ý Dự thảo

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 1033 /SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn.

   Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thống nhất cách thức và hệ thống tiêu chí đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính tại UBND cấp xã;

   Sở Nội vụ đã Dự thảo Quyết định quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn.

   Sở Nội vụ kính đề nghị các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, tham gia góp ý và gửi về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ trước ngày 20/8/2019 (qua đường bưu điện hoặc qua Email: tmlong.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định  (nội dung Dự thảo quyết định được đăng tải trên mạng trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, theo địa chỉ: snv.thuathienhue.gov.vn)./.

(có kèm bản chính, Dự thảo Quyết định và Phụ lục kèm theo)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 25 khách