Tìm kiếm tin tức

Góp ý điều chỉnh sửa đổi quyết định đánh giá, xếp loại công tác CCHC
Ngày cập nhật 08/08/2019

Sở Nội vụ ban hành Công văn số 987/SNV-CCHC ngày 06/8/2019 V/v đề nghị góp ý điều chỉnh sửa đổi quyết định đánh giá, xếp loại công tác CCHC

Theo nội dung Công văn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 7/11/2017, Sở Nội vụ đã Dự thảo Quyết định sửa đổi quyết định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thay thế Quyết định 2642/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý và gửi về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ trước ngày 10/8/2019 (qua đường bưu điện hoặc qua Email: tmlong.snv@thuathienhue.gov.vn) đề tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 325 khách