Tìm kiếm tin tức

Thông báo kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý II năm 2019
Ngày cập nhật 31/07/2019

Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương); Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh;

Ngày 31/7/2019, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã có Thông báo số 954/TB-HĐTĐ về kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý II năm 2019.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã tiến hành rà soát tài liệu kiểm chứng, thẩm định bảng điểm tự chấm của các đơn vị theo các tiêu chí đánh giá trong quý II/2019. Sau khi tổng hợp, Hội đồng thẩm định xin thông báo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương quý II/2019.

(Bảng thẩm định chi tiết xem tại các file đính kèm).

Trần Phương

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.561.708
Truy cập hiện tại 164 khách