Tìm kiếm tin tức

Thông báo kết quả thẩm định, đánh giá bổ sung chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý I năm 2019
Ngày cập nhật 31/07/2019

Sau khi Sở Nội vụ ban hành Công văn số 729/SNV-CCHC ngày 20/6/2019 về việc hướng dẫn triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019, có 06 đơn vị đề nghị thẩm định bổ sung kết quả hoạt động quý I/2019. Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019 thống nhất thẩm định lại kết quả đánh giá quý I/2019 đối với các đơn vị nêu trên.

 

Sau khi tổng hợp, Sở Nội vụ xin thông báo kết quả đánh giá bổ sung chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương quý I/2019. 

(Bảng thẩm định chi tiết tại các file đính kèm).

Trần Phương

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 266 khách