Tìm kiếm tin tức
Phường Hương Xuân tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 04/01/2019

         Ngày 02 tháng 01  năm 2019, UBND phường Hương Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-UBND về  Cải cách hành chính năm 2019 của phư