Tìm kiếm tin tức
Thông báo lịch kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; Quyết định số 1228/QĐ-SNV ngày 24/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền năm” 2018; Đoàn kiểm tra kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị lịch kiểm tra như sau:

 

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền 2018 tại địa phương, đơn vị.

2. Thời gian dự kiến kiểm tra, đơn vị được kiểm tra

STT

THỜI GIAN DỰ KIẾN

ĐƠN VỊ

1

Ngày 01/11/2018

08h00

Sở Thông tin và Truyền thông

14h00

Sở LĐ,TB và Xã hội

2

Ngày 02/11/2018

07h30

UBND xã (huyện Nam Đông)

09h30

UBND xã (huyện Nam Đông)

14h00

UBND huyện Nam Đông

3. Thành phần và phương pháp làm việc

- Thành phần Đoàn kiểm tra: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước thuộc Ban Dân vận.

- Thành phần của đơn vị được kiểm tra: Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc; công chức trực tiếp tham mưu công tác dân vận chính quyền của cơ quan, đơn vị.

- Đối với cấp huyện: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UB MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ, các phòng, ban liên quan và công chức trực tiếp tham mưu về công tác dân vận.

- Đối với cấp xã: Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND; các tổ chức đoàn thể và công chức Văn phòng - Thống kê.

- Phương pháp làm việc: Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của địa phương, đơn vị (theo đề cương đính kèm), ý kiến phát biểu của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban liên quan; kiểm tra các văn bản liên quan đến công tác dân vận chính quyền do địa phương, đơn vị ban hành, thực hiện; ý kiến phát biểu, trao đổi của Đoàn kiểm tra về những nội dung liên quan công tác kiểm tra.

- Đối với kiểm tra cấp xã: Đề nghị UBND huyện Nam Đông đề xuất 02 đơn vị cấp xã và bố trí 01 lãnh đạo Phòng Nội vụ tham gia cùng Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra, làm việc tại xã.

Để công tác kiểm tra đạt kết quả cao, đề nghị quý địa phương, đơn vị xây dựng báo cáo, bố trí thành phần, địa điểm để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Các thông tin liên quan đến Đoàn kiểm tra, đề nghị liên hệ với đồng chí Trần Ngọc Huấn, Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, điện thoại 0961.959595./.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Ngọc Huấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.049
Truy cập hiện tại 35 khách