Tìm kiếm tin tức
Thống kê số lượng, chất lượng CBCC ở cấp xã và số thôn, tổ dân phố năm 2018
Ngày cập nhật 16/10/2018

Ngày  12  tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1158/SNV-XDCQ về việc thống kê số lượng, chất lượng CBCC, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và số thôn, tổ dân phố năm 2018.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2018 để chấm điểm cải cách hành chính; xây dựng Đề án những người hoạt động không chuyên trách và báo cáo Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn nhập đầy đủ thông tin, số liệu của cán bộ, công chức cấp xã vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức của tỉnh (cán bộ, công chức cấp xã đã được tập huấn sử dụng phần mềm).

 2. Lập danh sách và thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách của các xã, phường, thị trấn và số thôn, tổ dân phố đến ngày 30/9/2018 (có các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 kèm theo).

- Các đơn vị tiến hành thống kê trên bảng tính excel theo đúng tiêu chí các biểu mẫu đính kèm để thuận lợi cho việc tổng hợp và gửi kết quả thống kê về Sở Nội vụ trước ngày 02 tháng 11 năm 2018 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định (bản email gửi theo địa chỉ: ntmcam.snv@thuathienhue.gov.vn)

- Biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 các đơn vị có thể lấy từ trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: snv.thuathienhue.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh hoặc liên hệ với Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.124
Truy cập hiện tại 32 khách