Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến dự thảo Đề án cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền
Ngày cập nhật 20/06/2018
Hội thi Chung tay CCHC năm 2018

Thực hiện Thông báo số 111/TB-UBND ngày 05/5/2018 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền nhằm hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tham gia ý kiến vào dự thảo nói trên (toàn bộ dự thảo văn bản được đính kèm file điện tử).

Ý kiến tham gia gửi về Sở Nội vụ trước ngày 26/6/2018 bằng văn bản và qua email: tndtuyen.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp trình UBND tỉnh./. 

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 165 khách