Tìm kiếm tin tức
Cho phép Đội viên Đề án 500 tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức
Ngày cập nhật 12/04/2018

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 500 Trí thức trẻ; căn cứ kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 500; căn cứ đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định và nguyện vọng của Đội viên Đề án 500,Ban Quản lý Đề án 500 Trí thức trẻ Bộ Nội vụ đã thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc cho phép Đội viên Đề án 500 được đăng ký tham gia kỳ thi tuyển công chức hành chính của tỉnh.

Trong trường hợp trúng tuyển, Đội viên Đề án được chấm dứt hợp đồng lao động và không phải bồi hoàn bất kỳ chi phí nào trong thời gian tham gia Đề án 500 trí thức trẻ.

Nội dung chi tiết, xem tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
MC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 170 khách