Tìm kiếm tin tức
Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ Ban CHQS cấp xã
Ngày cập nhật 12/04/2018

Thực hiện Luật DQTV ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật DQTV trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách đối với cán bộ Ban CHQS cấp xã theo quy định của pháp luật, tạo sự công bằng, thống nhất trên toàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu, chỉ đạo các địa phương cơ sở thực hiện, bảo đảm chế độ phụ cấp thâm niên đối với Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết, xem tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
MC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 164 khách