Tìm kiếm tin tức

Báo cáo thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 31/05/2019

Ngày 30/5/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 619/SNV-TCCC về việc báo cáo thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Để có cơ sở báo cáo cho Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý từ cấp huyện trở lên các năm 2016, 2017, 2018.

(báo cáo theo biểu số 2, biểu số 3 kèm theo).

2. Kiến nghị, đề xuất việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc khi có thông báo nghỉ hưu.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 07/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 64 khách