Tìm kiếm tin tức

Đề nghị báo cáo việc xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức sai phạm về Tài chính - Ngân sách năm 2018.
Ngày cập nhật 26/04/2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Thực hiện Công văn số 2368/UBND-NV ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo danh sách và tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Để kịp thời có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng, phòng Nội vụ cùng Thanh tra tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng: Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại đơn vị, địa phương mình theo mẫu đính kèm.

Do yêu cầu thời gian hết sức khẩn trương, đề nghị các đơn vị, địa phương gửi Báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 08/5/2019, đồng thời gửi file về địa chỉ hộp thư công vụ hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn để Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Hà Xuân Tuyết Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 50 khách