Tìm kiếm tin tức

Thẩm định hồ sơ thành lập Qũy Bến Xuân Xanh
Ngày cập nhật 24/04/2019

Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bến Xuân Xanh.

Để có cơ sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bến Xuân Xanh theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Sở Nội vụ kính đề nghị Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ nêu trên, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02/5/2019 (đồng thời gửi về địa chỉ mail ctnet.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hồ sơ đề nghị thành lập Quỹ Bến Xuân Xanh được đính kèm dưới đây. Rất mong nhận được sự phối hợp của Qúy cơ quan, đơn vị./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 10 khách