Tìm kiếm tin tức
Thông báo thay đổi thời gian Khai mạc kỳ thi lên CVC 2018
Ngày cập nhật 14/12/2018

Để sắp xếp, bố trí thời gian các môn thi thuận lợi hơn, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018 thông báo:

Thời gian tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi: Vào lúc 07 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2018 (thứ Bảy).

Địa điểm: Tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, số 201 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế.

Thời gian thi các môn không thay đổi;

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018 thông báo để cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết, thực

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.112
Truy cập hiện tại 39 khách