Tìm kiếm tin tức
Danh sách Công chức, viên chức dự thi lên CVC 2018
Ngày cập nhật 13/12/2018

Thực hiện Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018; Thông báo số 1477/TB-HĐTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018;

Sở Nội vụ thông báo danh sách Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 2018.

(Danh sách kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.093
Truy cập hiện tại 41 khách