Tìm kiếm tin tức
Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh
Ngày cập nhật 29/10/2018

          Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 1423/TTr-KKTCN ngày 15/10/2018 của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;

          Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung tại Tờ trình nêu trên, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02/11/2018 (đồng thời gửi về địa chỉ mail hvnbich.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

          Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
TCBC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.410.545
Truy cập hiện tại 110 khách