Tìm kiếm tin tức
V/v thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khôi Nguyên
Ngày cập nhật 16/10/2018

          Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Khôi Nguyên;

         Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Khôi Nguyên theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Sở Nội vụ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ nêu trên, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 19/10/2018 (đồng thời gửi về địa chỉ mail hvnbich.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

         Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
TCBC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.372.603
Truy cập hiện tại 32 khách