Tìm kiếm tin tức
Báo cáo danh sách cử đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2019
Ngày cập nhật 02/07/2018

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và các năm tiếp theo, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đủ tiêu chuẩn của ngạch, chức danh nghề nghiệp, gắn với quy hoạch, sử dụng CBCCVC, đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh; ngày  29  tháng  6  năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 706  /SNV- CCVC  đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo danh sách CBCCVC chưa được đào tạo Lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (biểu số 01); CBCCVC đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhưng chưa được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý (biểu số 02), đồng thời đề xuất kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Đề nghị gửi Báo cáo về Sở Nội vụ bằng văn bản và qua email: pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày  20/7/2018 để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
THM
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.390.484
Truy cập hiện tại 19 khách