Ngày 12/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 359/SNV-CCVC về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục. Để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát viên chức ngành giáo dục thuộc quyền quản lý, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp theo quy định tại các thông tư của các Bộ, ngành Trung ương, lập danh sách viên chức giáo dục đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II theo từng cấp học (theo mẫu đính kèm), đồng thời, gửi danh sách dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng đối với từng cấp học, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 5 năm 2018 để Sở Nội vụ xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định." /> Trang chủ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục
Ngày cập nhật 19/04/2018

Ngày 12/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 359/SNV-CCVC về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục.

Để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát viên chức ngành giáo dục thuộc quyền quản lý, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp theo quy định tại các thông tư của các Bộ, ngành Trung ương, lập danh sách viên chức giáo dục đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II theo từng cấp học (theo mẫu đính kèm), đồng thời, gửi danh sách dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng đối với từng cấp học, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 5 năm 2018 để Sở Nội vụ xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Tập tin đính kèm:
Thùy Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 163 khách